ABN AMRO
financiële productinformatie toegankelijk

Per januari 2018 is de nieuwe Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) van kracht. Het mooie van deze nieuwe regeling voor financieel dienstverleners: het klantbelang gaat zwaarder wegen. En daarom heeft ABN AMRO Corporate Clients ons gevraagd bij te springen bij het ‘MiFID-proof’ maken van al hun productinformatie. We analyseerden, structureerden, adviseerden, en schreven. Daarbij keken we steeds met de ogen van de klant. En ontwikkelden zo heldere én transparante productinformatie. Bijvoorbeeld over valutaderivaten. Waarin niet alleen de voordelen, maar ook de nadelen en risico’s duidelijk omschreven zijn.