Een beeldtaal voor
Open Overheid

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schakelde ons in voor de positionering van het programma Open Overheid. Onze aanpak begon met een sessie over het why, what en how. Met de inzichten uit die sessie konden we de kernwaarden onder woorden brengen. Om vervolgens de juiste kleuren, beelden en symbolen te kiezen.