Mens Centraal in Overheidsbrede dienstverlening

 

home / updates

Mens Centraal in Overheidsbrede dienstverlening

Wat een sessie! Even bijkomen.
Het onderwerp? Overheidsbrede dienstverlening, waarbij niet de processen en regels maar de mens centraal staat. Zodat je als overheid mensen écht verder helpt. Zeker bij ingrijpende gebeurtenissen als trouwen, scheiden of overlijden. Dat vraagt om een nauwe samenwerking tussen heel veel verschillende overheidsorganisaties. Vandaag kwamen die allemaal bij elkaar, om daaraan te werken. En wij mogen meedenken, meewerken en mee-ontwikkelen.

#minAZ #menscentraal #LifeEvents #RodeOlifant #wateenenergie #zokanhetook #OSAGE #goedesessie

IMG_1928.jpg
 
Teresa Veermannieuws