Ongevraagd advies van OSAGE

 

home / updates

Een schommel, een gemeente en een onhandige brief

OSAGE geeft ongevraagd advies


In de gemeente Haarlem hangt een schommel aan een boomtak. 4 jaar lang maken buurtkinderen daar gebruik van. Totdat de gemeente besluit dat die schommel weg moet. En daar vervolgens nogal onhandig over communiceert. Met een brief van 3 pagina’s, vol ambtelijke taal en juridische teksten. Dat schiet bij buurtbewoners in het verkeerde keelgat. Hoe je als gemeente dan wél moet communiceren in zo’n situatie? OSAGE geeft ongevraagd advies!

Allereerst: wij snappen best dat die schommel weg moet. Het lijkt misschien wat flauw, een zelfgemaakte schommel verwijderen. Maar feit is wel dat áls er een kind af valt en lelijk terecht komt, de gemeente aansprakelijk is. Bovendien hangt de schommel aan een boom van de gemeente. En de gemeente heeft nu eenmaal de taak om die boom te beschermen tegen schade. 

Maar wil je als gemeente tot actie overgaan? Zonder de hele buurt tegen je in het harnas te jagen? Dan is goede communicatie cruciaal. En bij deze brief is eh… nog wel ruimte voor verbetering. We pakken ’m er even bij, en doen een paar suggesties.

Tip 1) Toon een beetje menselijkheid

Een schommel aan een dikke boomtak. Een plankje hout aan twee touwen. Opgehangen door buurtbewoners, zodat kinderen lekker buiten kunnen spelen. Niets dan onschuld en goede bedoelingen, zou je zeggen. Een zin als Op grond van de huidige rechtspraak ben ik, behoudens bijzondere omstandigheden, niet alleen bevoegd maar zelfs verplicht om tot handhaving over te gaan, komt dan niet zo lekker binnen.

En ja, het ophangen van die particuliere schommel is in strijd met artikel 2:10 en artikel 12 Bescherming gemeentelijke houtopstand lid 2. Maar wees eens eerlijk, deze buurtbewoners hebben geen chemisch drugsafval gedumpt, of iemand omgebracht. Een belerende toon, dreigementen: lijkt ons niet nodig in dit geval.

Leg gewoon uit dat je snapt dat dit een vervelende situatie is. Maar dat je als gemeente nu eenmaal een aantal regels moet handhaven. Dat kan allemaal prima op een vriendelijke toon.

Kind op schommel

Tip 2) Verplaats je in de ander

Een gemeente heeft, net als de buurtbewoners, goede bedoelingen. En haalt zo’n schommel heus niet weg om lekker burgertje te pesten. Maar dat komt in déze brief helaas niet zo goed uit de verf. De lezer heeft al een hele rits wetteksten en droge opsommingen van feiten achter de kiezen als eindelijk duidelijk wordt waaróm die schommel weg moet:

Deze regulatie heeft te maken met het voorkomen van schade, belemmering aan de bruikbaarheid en veiligheid van de weg of mogelijke belemmering voor beheer of onderhoud van de weg.

Hier laat de gemeente echt een kans liggen. Want die buurtbewoner wil óók dat zijn of haar kinderen veilig zijn. En vindt het ook fijn als de wegen onderhouden worden. Sluit hierop aan, dan heb je de lezer veel sneller mee.


Tip 3) Wees helder en duidelijk

Omdat de overtreding niet is beëindigd leg ik u een last tot bestuursdwang op, lezen we in de inleiding. Help! Dat klinkt ernstig. Maar... wat betekent het? Hiervoor moeten we ons door 3 pagina’s aan wettelijke kaders, zienswijzen en belangenafwegingen heen worstelen. 

Helemaal onderaan de brief vinden we het antwoord: indien u na 5 dagen na dagtekening van deze brief artikel 2:10 APV blijft overtreden, zal ik bestuursdwang toepassen. Dat houdt in dat de schommel door de gemeente zal worden verwijderd. De kosten voor het verwijderen zullen dan op u worden verhaald. 

Aha! De schommel wordt binnen 5 dagen verwijderd. Oh, zeg dat dan meteen! Want het is fijn als je na één keer lezen gewoon snapt waar het om gaat. Zeker als je - zoals de buurtbewoners in kwestie - al in de weerstand zít.

Tip 4) Stuur aan op een oplossing

Na afweging van alle in het onderhavige geval aanwezige belangen is mij niet gebleken dat er bijzondere omstandigheden zijn die mij van het opleggen van een last onder bestuursdwang moeten doen afzien, zo luidt de conclusie van de brief. Om vervolgens af te sluiten met: Indien u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met …

Tja. Het nodigt niet echt uit tot een constructief gesprek tussen beide partijen, deze tekst. Waarom niet zoiets: We snappen dat dit vervelend is. We nodigen u daarom graag uit om op [...] samen met ons te zoeken naar een passende oplossing. Dat moet toch niet zo moeilijk zijn?


Gelukkig staat dit constructieve gesprek inmiddels wél op de planning. Lees hier meer over de ontwikkelingen rond schommel-gate.

Is jou ook iets opgevallen dat ons ongevraagd advies verdient? Laat het ons weten! Via social media, of per mail: info@osage.nl.   
Marjan Derksennieuws