Leraar.nl
relevante, actuele info op maat

Leraar.nl is een interactief platform om ervaringen te delen en mee te denken over de toekomst van het leraarsvak. Leraren maken een persoonlijk profiel waarmee ze kunnen bloggen, vragen stellen of discussiëren. 

Met hun profiel stellen ze tegelijkertijd een persoonlijke tijdlijn samen: op basis van hun onderwijssector en interesses toont Leraar.nl onderwijsnieuws op maat. Nieuwsberichten zijn dus altijd relevant.