De beleving van gezinnen centraal

 

home / content / Ministerie van Justitie en Veiligheid

De beleving van gezinnen centraal

Hoe ervaren multiprobleemgezinnen de hulpverlening? Dit brachten we in kaart, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 
Multiprobleemgezinnen ministerie van Justitie
 

De vraag van het ministerie

In Nederland zijn er ruim 150.000 multiprobleemgezinnen. Zij krijgen hulp van professionals uit verschillende domeinen, van het sociale domein tot zorg en justitie. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil graag bijdragen aan een meer integrale benadering. Waarbij niet wordt uitgegaan van de domeinen, maar van het perspectief van de gezinnen zélf. Met als doel: meer vanuit de beleving van de gezinnen werken, en dus meer maatwerk leveren.

De eerste stap? Meer inzicht krijgen in hoe het nu gaat. Wat werkt wel en wat niet? Hoe denken de gezinnen hierover, en komt dit overeen met de beleving van de professionals? Het ministerie vroeg ons om de beleving van de gezinnen en professionals in kaart te brengen met klantreizen. En op basis van de verschillen te onderzoeken hoe de hulpverlening zó kan worden ingericht dat het leven van de gezinnen hierdoor makkelijker wordt. Hoe pak je dat aan? 

 
Multiprobleemgezinnen ministerie van Justitie-2
 

Onze aanpak

Vooronderzoek (door Customer Revolution)

 • literatuurverkenning en denksessie: wat voor typen multiprobleemgezinnen zijn er?

 • interviews met professionals 

 • interviews met multiprobleemgezinnen

Klantreizen

 • Vanuit de gezinnen: hoe beleven zij de hulpverlening?

 • Wat heeft hen geholpen, en wat vonden ze nutteloos en energievretend?

 • Hoe voelden ze zich, en welke gedachten speelden een rol?

 • Vanuit de professionals: wat gaat volgens hen goed, en wat niet?

 • Beleving van gezinnen en professionals vergeleken in één gezamenlijke klantreis

Analyse

 • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in beleving?

 • Toetsen van de resultaten in werksessies met professionals

Aanbevelingen

 • Wat valt op in de beleving van de gezinnen?


Het resultaat

De uitkomsten van de interviews hebben we vertaald naar overzichtelijke klantreizen. In één tijdlijn geven we weer met welke problemen de gezinnen worstelden, met welke hulpverleners ze wanneer te maken kregen en welke emoties en gedachten er bij de gezinnen speelden. Zo ontstaat een helder beeld van het effect van de hulpverlening op de gezinnen.

Daarnaast maakten we een analyse van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen. Waarover denken zowel gezinnen als professionals hetzelfde, en waarover anders? Op basis daarvan hebben we concrete adviezen geformuleerd. Ook hebben we meegedacht over hoe je de beleving van de gezinnen nóg beter (in)voelbaar kunt maken voor betrokkenen, en hier praktische aanbevelingen voor gedaan.


Wat hebben we gedaan?

 • Werksessies begeleiden

 • Uitwerken interviews

 • Klantreizen

 • Copywriting en ontwerp

 • Adviezen voor hulpverlening op maat

 • Adviezen voor bewustwording bij betrokken organisaties


Meer weten over dit project?